Lynx HAS3S(ICE) XZ238/434, 815 Squadron, Yeovilton 2007. Copyright Mick Britton 2007